Рівні володіння мовою

Нижче представлена система рівнів нашого навчального закладу. Для дошкільнят та молодшого шкільного віку ми пропонуємо рівні , які максимально відповідають віковим особливостям дітей та залучаємо методики навчання, що дуже відрізняються від курсу для широкого загалу, будучи зорієнтованими та інтереси та особливості сприйняття і пам’яті дітей. Кожен рівень засвоюється протягом 80 годин, за системою стандарт(2 рази на тиждень) або інтенсив (3 рази на тиждень).

Діти дошкільного віку та початкова школа. Тривалість курсів 80 годин.

Primary            (Найпростійший 1)
Upper Primary (Найпростіший 2)
Starter              (Ранній початковий)

Загальномовний курс для широкого загалу. Тривалість курсів 80 годин.

Beginner I (Початковий 1)
Beginner II (Початковий 2)
TEST HLC A1
Elementary
( Елементарний)
Pre-Intermediate I (Нижче середнього 1)
TEST HLC A2
Pre-Intermediate II
( Нижче середнього 2)
TEST HLC B1
Intermediate I
( Середній 1)
Intermediate II (Середній 2)
TEST HLC B2/C1
Upper-Intermediate
(B1)(Вище середнього)
Advanced (С1) (Високий)

Детальна інформація про рівні навчання:

Primary - розрахований на зовсім юних (від 3 років) слухачів: алфавіт,звуки, кольори, назви тваринок і т.д.
Upper Primary - розрахований на старших (від 4 до 5 років) слухачів: початки письма, алфавіт, звуки, рахунок, назви іграшок і т.д.
Starter - розрахований слухачів віком від 6 років. Прописи, основна загальномовна тематика молодшої школи.
Beginner I/II - опанування до 900 найбільш поширених слів (слів, фраз, виразів, кліше);тематика загальномовного циклу.
Elementary - відпрацювання на практиці вміння спілкуватися англійською мовою у різних побутових ситуаціях.Прості граматичні правила.Тематика загальномовного та ділового циклу.
Pre-Intermediate I/II - опанування 2000 поширених слів та фраз (включаючи слова попередніх рівнів), частина з яких є стійкими висловами, ідіомами, фразовими дієсловами. Крім того, студенти опановують різні варіанти вживання одного й того самого слова, засвоюють досить складні граматичні структури.Тематика загальномовного та ділового циклу.
Intermediate I/II - опанування 2200 слів та фраз, частина з яких являє собою стійкі вислови, ідіоми, фразові дієслова. Крім того, слухачі опановують різні варіанти вживання того самого слова, а також синоніми та антоніми різних лексичних одиниць; опановують складні граматичні структури; створюють складні речення, діалоги й тексти.
Upper-Intermediate(B1) Advanced (С1) та Proficiency (С2) - на рівнях англійської мови Upper-Intermediate, Advanced та Proficiency Ви поступово наближаєтесь до такого рівня англійської мови, коли можете спілкуватися нею вільно (рівень носія мови).

 

Цікаве в Блогах:

Українсько-Польський Центр Освіти “UniverPL”

Harvard Language Club є офіційним партнером у місті Вінниця Українсько-Польського Центру Освіти “UniverPL” - польської компанії з головним офісом у Варшаві, що допомагає українським абітурієнтам вступати до польських ліцеїв, технікумів та університетів.

Read more...

Міні-анкета для студентів

Якщо Вами заволоділо непереборне бажання отримати якісні і сучасні знання за світовими стандартами та зробити вагомий внесок у своє майбутнє... Заповніть цю анкету та приєднуйтеся до Harvard Language Club вже сьогодні.

Натисніть для оновлення

Friends & Partners

Розробка та підтримка.